Δρασεις κοινωνικης μεριμνας

Έχοντας κατανοήσει τις δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και στηριζόμενοι στην κοινωνική ευαισθησία που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει τη φύση του επάγγελμά μας , η ομάδα του άΝιΜα τα τελευταία χρόνια έχει θεσπίσει δράσεις κοινωνικής μέριμνας με στόχο να επωφεληθούν οι συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα προσφέρουμε :

  1. Δωρεάν την πρώτη αξιολόγηση
  2. Κοστολόγηση των υπηρεσιών μας ανάλογη με τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
  3. Υποτροφίες σε ανασφάλιστα παιδιά που έχουν ανάγκη παρέμβασης
  4. Συμβολική συμμετοχή των υπηρεσιών μας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, τρίτη ηλικία)
  5. Δωρεάν δοκιμασίες ανίχνευσης δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε συνεργασία με παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία
  6. Δωρεάν ενημερωτικές ομιλίες σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία